Uusimmat kuvat

Mynttilän metsäpojat ry

Yleistä

Mynttilän metsäpojat on Mäntyharjulla, Etelä-Savossa, aktiivisesti toimiva metsästysseura. Jäseniä seurassamme on n. 90. Metsästysmaamme sijaitsevat Mäntyharjun taajamasta pohjoiseen rajoittuen pääosin vitostiehen, Ristiinan sekä Hirvensalmen rajoihin. Metsästysalueemme on n. 5300 hehtaaria.

Historia

Metsästysseuramme on perustettu 1962. Perustavassa kokouksessa 9.11.1962 perustusasiakirjan allekirjoittivat Artturi Mynttinen, Viljo Kanninen ja Matti Luoma. Yhdistysrekisteriin seura ilmoitettiin 10.12.1962.

Seuran perustamiseen ratkaisevasti vaikutivat Matti Ahonen ja Kalevi Torniainen luovuttamalla hirvenmetsästykseen vuokraamansa maa-alueet uuden seuran käyttöön. Toiminta lähti ripeästi käyntiin ja vuoden 1963 lopussa vuokrattuna oli 5302 hehtaaria maata joista 4308 hehtaaria kaiken riistan metsästykseen. Vuoden -63 lopussa seurassa oli yhteensä 41 jäsentä.

Riistanhoito aloitettiin heti perustamalla ruokintapaikkoja sekä riistapeltoja eri puolille aluetta.

Myös seuran vahvat perinteet ampumaharrastukselle luotiin tässä varhaisessa vaiheessa. Vuonna -64 seuralle vuokrattiin maa-alue "ns. Peltolan hiekkamonttu" ampumarata-alueeksi. Tällöin seuralle hankittiin savikiekkojen heittoon tarkoitettu kiekkolinko ja ampumaradalla pystyi harjoittelemaan sekä savikiekkojen ammuntaa että ammuntaa juoksevaan kettutauluun, nousevaan kettutauluun ja paikallaan olevaan hirvitauluun. Rata oli käytössä niin kauan kunnes RHY avasi nykyisinkin toimvan ampumaradan Tiilikkalaan.

Seuran kenneltoiminta myös alkoi jo tässä varhaisessa vaiheessa vuonna -64, kun metsästyskoirien koetoiminnan ensiaskeleet otettiin. Seura antoi kaksi maastoa ja oppaat idänlohkon pystykorvien valtakunnallisiin linnunhaukkukilpailuihin. Metsästyskoiria oli toki jo omastakin takaa, kun Paavo Käävän punainen pystykorva Pelle oli seuran alkuvuosien ensimmäinen hirvikoira, tienraivaaja myöhemmille hirvikoirille ja nykyiselle vahvalle kenneltoiminnalle.

Hirvilupia oli vuonna -64 3kpl.

Muutamien vuosien toiminnan jälkeen Hirvensalmen puoleiset maa-alueet erosivat seuran alueesta. Tästä yhteisestä historiastakin johtuen seurallamme on paljon yhteistyötä Hirvensalmen puoleisten seurojen kanssa.

1970 luvulla seuran toiminta alkoi vakiintumaan ja toimintaa kuvasi hyvin aktiivinen riistanhoitotyö, urheilu ja lisääntyvä hirvenmetsästys.

1980 luvulla hirvikannat olivat kasvaneet rajusti, vuosina -80 ja -81 oli lupia 14 aikuiselle ja 14 vasalle. Tällä vuosikymmenellä toimintaa kuvasi hyvin vahvasti urheilu, olihan seuramme jäseniä kilpailemassa mm hirvenhiihdossa aina SM-tasolla saakka. 1985 seura liittyi Metsästäjäin Keskusliittoon. 1987 kesäkokouksessa tehty merkittävä päätös alkaa selvittämään tontin ostoa mäntyharjun kunnalta rakennettavaa nylkykatosta varten. 2 hehtaarin suuruinen tontti sijaitsi Kotijärven rannalla ja kaupat tontista tehtiin vuonna -88. Saman vuoden syksyn hirvijahtiin mennessä valmistui nykyisinkin palveleva nylkykatos talkootyönä.

1990 luvulla toiminta jatkui hyvin aktiivisena. Seuran yksi merkittävä toiminta oli kenneltyö. Vuosittain järjestettiin yksin tai yhdessä muiden seurojen kanssa koiranäyttelyitä sekä hirven- ja linnunhaukkukokeita. Linnunhaukun idänlohkon valintakoe järjestettiin 1996. Vuonna 1999 seuralle myönnettiin Suur-Savon Eräseura -arvonimi tunnustuksena seuran metsästyksen ja riistanhoidon eteen tekemästään työstä. Myös vuonna -99 valittiin työryhmä selvittelemään metsästysmajahanketta. Monien selvitysten ja vaihtoehtojen jälkeen seura päätyi rakentamaan omistamalleen tontilleen Kotijärven rantaan rantasaunan.

2000 luku alkoi rannan raivauksella ja tien valmistuksella rantaan. -01 saatiin poikkeuslupa ja rakennussuunnitelmat, -02 pidettiin puutalkoita, sahausta ja rantarakennuksen rakentaminen vesikattoon asti. Rantahuvila valmistui vuoden 2003 aikana.

2000 luvulla alkoi yleistymään karhuhavainnot. Hirvikannat olivat myös vahvat ja pyyntimäärät kokonaisuutena n. 10 aikuista/10 vasaa. Luvun puolivälissä alkoivat myös kauriskannat kasvamaan seuran alueella. Kanalintujen pyntiä on rauhoituksilla rajoitettu selvästi, kuten esimerkiksi metso on ollut liki koko vuosikymmenen rauhoitettuna. Toiminta on jatkunut vahvana ja aktiivisena tähän päivään saakka.

2010 luvun ensimmäiset vuodet ovat jälleen muuttaneet alueemme riistakantoja. Ilveskantojen kasvettua vahvasti on kauriit metsästysalueeltamme kadonneet kokonaan ja valkohäntäpeurat myös vähentyneet merkittävästi. Kauriit ja peurat ovat olleet viimeiset vuodet rauhoitettuja ja viimeisiä yksilöitä on yritetty auttaa aktiivisella ruokinnalla. Ilveskannan runsaudesta johtuen myös jäniskannat ovat taantuneet ja ilveshavainnoista on tullut liki jokapäiväisiä. Vuonna 2010 järjestimme koiranäyttelyt yhdessä Toivolan Erän ja Mikkelin Erämiesten kanssa, keskuspaikkana oli Tyllilä-Hovi (ent. Mynttilän koulu)

Toiminta

Toimintamme nykyään käsittää hyvin aktiivisesti mm. seuraavanlaisia toimintoja:

- riistanhoitotyötä (peurojen ruokintaa, kanalintujen ruokintaa, jäniksille heinää ja haapoja, hirville nuolukiviä, sekä alueellamme on n. 4-6 ha riistapeltoa)

- urheiluammuntaa eri lajeissa (mm. hirvenhiihto- ja juoksut, kesäampumakilpailut), ampumakilpailuiden ja ampumakokeiden valvontaa tarvittaessa.

- kenneltoimintaa (hirvenhaukkukokeet järjestetään vuosittain Toivolan Erän kanssa, maastoja ja oppaita annetaan eri koirakokeisiin, järjestetään näyttelyitä yhdessä Mäntyharjun kennelyhdistyksen ja alueen muiden metsästyseurojen kanssa).

- metsästystä sekä yhteisjahteja (hirvijahti, ilvesjahti, pienpetojen pyynti)

- yhteistoimintaa (koulutuksia, hirvipeijaiset, kokouksia, saunailtoja)

Toiminnallamme haluamme luoda mahdollisimmat hyvät suhteet maanomistajiin, seuramme alueella asuviin, naapuriseuroihin ja kaikkiin yhteistyötahoihin. Toiminnallamme tuomme metsästysharrastusta esille ja haluamme kertoa siitä kaikesta laajasta työstä jota metsästysseuramme tekee. Nykyisin itse metsästys on jäänyt jo vähemmälle pääpainon ollessa riistan- ja luonnonhoitotyössä, seuratoiminnassa ja suhdetoiminnassa.

Vuonna 2012 seuramme toiminta täyttää 5o vuotta ja syksyllä juhlistamme pitkää ja aktiivista taivaltamme.